Meststoffen

A-meststoffen                                                                                                                

Luzernekorrel EKO NPK 3 - 1 - 3
Een vrij grote, goed verstrooibare korrel, samengesteld uit 100% biologische luzerne. Gunstige kalium/sulfaat verhouding. Ook voor DEMETER telers.

B-meststoffen

Monterra Calcium NPK 2 – 0 – 2 + 18% CaO
Een mestkorrel die veel calcium en zwavel bevat. Ideaal om de balans van positieve ionen in de grond te herstellen. Bijvoorbeeld bij een overmaat van natrium, kalium, magnesium of aluminium. Calcium is een onmisbaar element voor planten. Het zorgt voor de stevigheid van celwanden. De kwaliteit van producten kan er door worden verbeterd. Ook zorgt calcium voor een goede bodemstructuur en minder slempgevoeligheid van de grond. Zwavel is ook belangrijk. Tekort aan zwavel komt steeds vaker voor in vollegrondsteelten. Om praktisch te kunnen werken hebben we er een strooibare korrel van laten persen. De korrel bevat plantaardige draagstoffen zodat hij goed hard en strooibaar is geworden.

Monterra Nitrogen 13 NPK 13 – 0 – 0
Een mestkorrel samengesteld uit 50% verenmeel en 50% haarmeel. Dit product bevat zeer veel stikstof. Het is per kilo stikstof de goedkoopste meststof die verkrijgbaar is voor biologische teelten. De meststof is salmonellavrij.

Seabird Guano NPK 11 - 8 – 2 + 1 MgO  
Deze mestkorrel bevat zeevogeluitwerpselen. Er zijn wat plantaardige grondstoffen aan toegevoegd om een mooie korrel te kunnen persen. De Seabird Guano heeft een zeer hoog gehalte aan stikstof en fosfaat. Hij is daarom heel geschikt om jonge planten “aan de gang” te krijgen omdat hij wortelgroei en bovengrondse groei sterk stimuleert.

Monterra Malt NPK 9 - 1 - 4
Deze mestkorrel bevat verenmeel, moutkiemen, vinasse en melasse.

Monterra Malt NPK 5 – 1 – 5
Een mestkorrel samengesteld uit o.a. moutkiemen en vinassekali. Stimuleert de mineralisatie en zorgt daarom snel voor een hoger stikstofniveau in de bodem. Onder gunstige omstandigheden is het stikstofpeil na twee weken op het hoogste punt.  

Monterra Malt NPK 4,5 – 2,5 – 8
Een mestkorrel samengesteld uit moutkiemen, maisgluten, vinasse en melasse. 100% plantaardig, dus ook te gebruiken door DEMETER telers.

Monterra Fosfor NPK 4 - 10 - 2 
Een mestkorrel samengesteld uit beendermeel en cacaodoppen. Goed te gebruiken in fosfaatbehoeftige teelten zoals sla en in nieuw in gebruik te nemen gronden.

Monterra Kali NPK 1 - 1 - 15 
Deze mestkorrel bevat vinasse en is 100% plantaardig. Ook voor DEMETER telers.

Aminosol en Aminosol PS NPK 9 - 0 – 0 en 5-0-0
Vloeibare meststof, een dierlijke versie en een 100% plantaardige versie.

Polysulfaat NPK 0 - 0 - 14
Een kali meststof met aanvullend 6% MgO, 48% SO3 en 17% CaO. Deze mestkorrel is goed te verstrooien en bovendien chloorarm. De 4 elementen (kali, magnesium, zwavel en calcium) zijn ideale bouwstenen voor vollegrondsgroente, aardappels, uien en wortelen. Een technisch goed betaalbare kali meststof! Het wordt geleverd in bigbags van 600 kg. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de leverancier, http://www.polysulphate.com/

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl