Veldleeuwerik

Stichting Veldleeuwerik: Samen duurzaam

Profytodsd heeft de stellige overtuiging dat verduurzamen van de agrarische keten een must is. We zien het als toeleverancier in de landbouw als opdracht om daar een steen aan bij te dragen. We hebben grenzen in de teelt van o.a. aardappelen, graan en andere gewassen bereikt. Kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. De publieke opinie bepaalt wat wij aan middelen mogen inzetten. Duurzaamheid heeft veel verschillende aspecten en is meer dan een “container begrip”.

We willen  samen met telers kijken waar de mogelijkheden liggen om middels duurzaam bodembeheer en aanvullende maatregelen het financiële rendement van het akkerbouw bedrijf op lange termijn te verbeteren. Door de toenemende vraag naar voedsel en verantwoord voedsel produceren liggen er kansen voor de gehele agrarische sector in Nederland om blijvend voorop te lopen. Veldleeuwerik is een goed initiatief om gezamenlijk met de gehele keten dit gestalte te geven.

Profytodsd is als adviesorganisatie verbonden met Stichting Veldleeuwerik. Onze geaccrediteerde adviseurs begeleiden veldleeuwerik-telers bij het opstellen van de duurzaamheidsplannen. Ook vervullen wij een rol bij het invullen van kennisbijeenkomsten en informatiebehoeften binnen de deelnemersgroepen.

http://veldleeuwerik.nl/

 Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl