Bodem

CEC – Klei humus complex en de verhouding Ca – Mg - K

Het najaar is een goede periode voor het repareren van onbalans in de bodem. Belangrijk is de bezetting van Calcium, Magnesium en Kalium aan het CEC (klei humuscomplex) Dit kunt u terugvinden op uw bodemanalyse. Is één van deze drie elementen te laag, dan kunt u dit het beste repareren in de herfstperiode (na de oogst). Hieronder staan de mogelijkheden per element (Ca-Mg-K) weergegeven.

Calcium
Gips (= CalciumSulfaat CaSO3), heeft door de snelle aanvangswerking direct effect op de structuur van uw bodem. Gips heeft geen pH verhogend effect en is verkrijgbaar in vaste en vloeibare vorm. Met gips wordt geen stikstof en fosfaat aangevoerd.
Vloeibare gips heeft als voordeel een betere verdeling (=geen kluitjes) en een fijnere fractie, waardoor een nog betere werking wordt verkregen. Daarnaast is deze toepassing prijstechnisch interessanter, ook bij lagere doseringen per ha.

Bij toepassing in de herfst is het advies:

  • 8 ton/ha vaste gips
  • 15 ton/ha vloeibare gips

Toepassing voor het ploegen heeft de voorkeur, omdat de gips dan goed door de bouwvoor gemengd kan worden.

Betacal
Betacal is een koolzure kalk (CaCO3) afkomstig uit de bietenindustrie. Het verschil met gips is o.a. dat Betacal pH verhogend werkt. Als u Betacal afneemt, houdt dan ook rekening met de aanvoer van 2,25 kg N per ton en 8 kg P2O5 per ton. Hierbij telt de stikstof voor 50% mee en de fosfaat volledig.

Magnesium:
Met het toedienen van organische mest, wordt vaak ook magnesium aangevoerd. Daarnaast kan het nodig zijn om een eventuele tekort aan magnesium op het CEC aan te vullen met Kieseriet (25% MgO). Op uw analyse kunt u aflezen hoeveel MgO nodig is om het tekort aan te vullen. 

Kali
De najaarsbemesting kan worden gedaan met Kali 60, Protamylasse of Recykali. Een gemiddeld bouwplan verbruikt 550 kg Kali. Pootaardappelen verbruiken, afhankelijk van de opbrengst, 200-300 kg Kali.

Het voordeel van de najaarsbemesting is de arbeidsspreiding en de lagere kosten. Daarnaast kan nog fosfaat en stikstof worden aangevoerd bij het gebruik van protamylasse. Stikstof helpt bij de vertering van stroresten en kan worden benut voor de groei van een ingezaaide groenbemester.

Protamylasse is prijstechnisch interessant, indien u nog stikstof- en fosfaatruimte heeft. Met een gift van 300 kg K2O wordt ook 90 kg/ha N en 54 kg/ha P2O5 aangevoerd.

Protamylasse
Recykali         

De stikstof in beide producten telt voor 50% mee, de fosfaat voor 100%. Beide producten mogen het hele jaar worden uitgereden.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl