Veehouderij

Onkruidbestrijding grasland

Door het huidige weertype zal het onkruid snel op gang komen. We komen vooral veel graslandpercelen met muur, ridderzuring en veldkers tegen, maar daarnaast ook paardenbloemen, boterbloemen en herderstasje. Er is al een enkel perceel gespoten tegen onkruid, maar voor de percelen die nog niet zijn gespoten is het raadzaam een bespuiting te overwegen. Onkruid heeft immers ook een negatief effect op de voederwaarde van de kuil.

Ridderzuring is een warmteminnende plant die wat later in het voorjaar op gang komt. Ridderzuring bestrijden kan het beste bij groeizaam weer. Als voorwaarde geldt wel dat er zo veel mogelijk blad (20-50 cm) aanwezig is en de eerste zaadstengel zichtbaar is. Lukt dit niet voor de eerste snede dan kan dit ook nog voor de tweede snede als de ridderzuring in volle vegetatieve groei is.

Basisadvies onkruidbestrijding:

 • 1,25 – 1,5 l/ha Tapir (gras) + 1 l/ha Jepolinex Pro  of
 • 1- 1,9 l/ha Primstar +1,5 l/ha Jepolinex Pro of
 • 1,25 – 1,5 l/ha Tapir (gras) + 1,5 l/ha Cirran(oud grasland) of 
 • 1-1,9 l/haPrimstar + 2 l/ha Cirran (oud grasland)

Bij veel (“oude”) ridderzuring de hoogste dosering Tapir aanhouden en halve dosering (0,3 l/ha) Starane Top toevoegen. Tapir heeft sinds vorig jaar een toelating in grasland met werking op o.a. ridderzuring, paardenbloemen en boterbloemen. Tapir is een duidelijke verbetering ten opzichte van Primstar op deze onkruiden.

Emelten in grasland

Emelten zijn de larven van de langpootmug, deze larven kunnen veel schade aanrichten aan de graszode. Dit jaar zullen deze larven eerder actief zijn vanwege de zachte winter. Bij overlast van emelten kan het middel Tercol worden toegepast.

 • 10 l/ha Tercol (kort voor of evt. in de regen toepassen)na 5-8 dagen herhalen.

Dit middel ‘verjaagt’ de emelten uit de graszode zodat de schade vermindert en de graszode herstelt. Voor een goede werking is een goede toepassing en tijdstip (kort voor de regen) erg belangrijk. Mocht u Tercol willen inzetten, neem dan contact met ons op, voor een passend advies. Tercol mag ook worden ingezet op biologische bedrijven.

 

Voor meer advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.  

De melkveehouder heeft behoefte aan een betere en efficiëntere wijze van ruwvoer produceren. Het verbeteren van de gras- en maïscondities om een zo hoog mogelijke drogestofgehalte per ha te krijgen van een optimale kwaliteit die moet bijdragen tot een lagere kostprijs per kg/ltr melk. 

Profytodsd verkoopt onderstaande producten en diensten om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Bodemverbeterende producten

 • PRP, voor het verbeteren van bodemleven.
 • Alasso, een verteringsversneller. Hierbij vindt de eerste voorvertering plaats. Hierdoor kunnen bacteriën en schimmels sneller en effectiever aan de slag om het organisch materiaal om te zetten in humus.
 • Free N, bevat o.a. een bacterie die het mogelijk maakt om stikstof uit de atmosfeer te onttrekken en beschikbaar te maken voor plantvoeding. 

Meststoffen

Gewasbescherming

 • Pireco, Tercol verhelpt ritnaalden in de maïs.
 • Maïs middelen. 

Gras- en maiszaden

 • Maisadour. Profytodsd is voor Noord-Nederland de distributeur van Maïsadour Semences maïsrassen. 
 • Graszaden; veehouderij mengsels.

Inkuilmiddelen en apparatuur
In 2000 is Mantis ULV begonnen met een speciale Mafex voor het behandelen van kuilvoer, de Mafex Silage. Profytodsd distribueert de Mafex Silage. Klik hier voor verdere informatie.Contact

Algemeen

Bezoek adres:
Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord

Postadres:
Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord

tel: 0527-631515
fax: 0527-292558
e-mail: info@profytodsd.nl